banner banner banner banner banner banner banner
banner
 

Władze Oddziału Wrocław wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 29 marca 2015:

ZARZĄD ODDZIAŁU

Iwona Magdziarska - Przewodniczący - boxer@ewenement.pl
Anna Samocka- Z-ca Przewodniczącego d/s Hodowlanych - samotraka@poczta.fm
Roman Sobkowicz - Z-ca Przewodniczącego d/s Organizacyjnych - romalongus@interia.pl
Jerzy Dyjor- Sekretarz - djdyjor@pnet.pl
Eugeniusz Skórzewski - Skarbnik- elater@poczta.fm
Mirosław Tchorz - Członek - mirek.tchorz@wp.pl

Maciej Węglarz- Członek - weglarzmaciek@gmail.com
Błońska Marzena - Członek

Góral Adam - Członek

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA 
komrewizyjna@gmail.com

Beata Kałkus - Przewodnicząca
Renata Żabińska - Z-ca Przewodniczącego 
Ewa Najsarek - Sekretarz
Ewa Kubrak - CzłonekODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

Anna Sobkowicz - Przewodnicząca
Monika Leśniak - Z-ca Przewodniczącego
Agnieszka Skórzewska - Z-ca Przewodniczącego
Irena Hajczuk - Sekretarz
Aleksandra Kozłowska-Luciak- Członek
Katarzyna Harb-Zacharewicz - Członek


RZECZNIK DYSCYPLINARNY:

 Jolanta Jabłońska

Copyright 2011 © ZKwP Wrocław. All rights reserved.
Site made&designed by rafiki.pl