banner banner banner banner banner banner banner
banner
 

Znalezione obrazy dla zapytania nekrolog

 Z prawdziwym żalem informujemy, że w dniu 23 września 2016 . zmarła nasza Koleżanka

ŚP  Anna  SEKRECKA

Należała do Związku Kynologicznego we Wrocławiu nieprzerwanie od 1972 roku. Przez te ponad czterdzieści lat wykonywała w Oddziale rozmaite zadania. Przez wiele kadencji była członkiem Zarządu, w którym pełniła funkcję sekretarza, a następnie skarbnika. Była kierownikiem jednej z większych Sekcji – Sekcji Psów Dogowatych, zastępcą kierownika Sekcji Bokserów. Udzielała się w Klubie Boksera, przy organizacji wystaw we Wrocławiu, zwłaszcza Wystaw Międzynarodowych i przy wystawach bokserów, szczególnie światowych wystawach ATIBOX.


Była sędzią Międzynarodowym II grupy FCI (molosy i szwajcarskie psy pasterskie) oraz IX grupy (większość sekcji). Hodowała początkowo boksery o przydomku Skaleń, a ostatnio także psy rasy chihuahua.

                                Wyrazy szczerego współczucia składamy Rodzinie i najbliższym

                                                                       Zarząd Oddziału we Wrocławiu

Dla nas, członków Oddziału, Ania była kimś zupełnie wyjątkowym. Bezpretensjonalna, niezwykle serdeczna, ciepła, łagodna i miła w stosunku do każdego. Zawsze znajdowała coś dobrego zarówno w spotykanych ludziach, jak i w zwierzętach. Kochaliśmy ją wszyscy. Do końca walczyła z chorobą i do końca myślała o Związku, starając się – na ile mogła – uczestniczyć w jego życiu. Wiadomość o jej śmierci wstrząsnęła nami wszystkimi. Tacy ludzie pozostawiają po sobie trwały ślad w sercach tych, którzy się z nimi zetknęli. Ania była naszym „dobrym duchem”, miała czas dla każdego i każdego potrafiła wesprzeć w trudnej chwili. Tego nie można przecenić, ani tym bardziej zapomnieć. 

Jej brak odczuje cały nasz Oddział, zarówno jego władze, jak i my zwykli Jej koledzy, którzy długo jeszcze będziemy pozostawać pod urokiem jej szczególnej osobowości.

                                                                     Koleżanki i  Koledzy  z Oddziału we Wrocławiu


Pogrzeb oddędzie się  w  środę dnia 28 września 2016 o godz. 10.00 na cmentarzu we Wrocławiu  ul. Bujwida Odona

 

* * *

Serdeczne podziękowania dla wzystkich pracujących przy XXIV Miedzynarodowej Wystawie Psów Rasowych we Wrocławiu za trud włożony w organizaję tej zakończonej sukcesem imprezy kynologicznej

Zarząd Oddziału

* * *

Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku. 
Jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych. Związek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w kraju jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). Corocznie Związek organizuje ok. 120 wystaw psów rasowych, w tym 15 o randze międzynarodowej. Jest także organizatorem m.in. Mistrzostw Polski Psów Towarzyszących i Obronnych, Zawodów Agility, Zawodów Obedience i Wyścigów Chartów.

* * *

 

Wschodnio-Europejskie Towarzystwo Okulistyki Weterynaryjnej – EESVO jest międzynarodową organizacją, która w ramach działalności statutowej prowadzi certyfikowaną diagnostykę chorób dziedzicznych oczu u zwierząt. Choroby dziedziczne narządu wzroku są badane przez uprawnionych egzaminatorów których wiedza i kompetencje podlegają cyklicznej ocenie i we

 

ryfikacji. Lista egzaminatorów w poszczególnych państwach oraz wzór certyfikatu EESVO zamieszczone są na stronie internetowej: www.eesvo.org

EESVO zapewnia zunifikowany protokół badań chorób dziedzicznych oczu wg zasad opartych o aktualną wiedzę z zakresu okulistyki weterynaryjnej, wykonywanych przez lekarzy weterynarii wykwalifikowanych z zakresu okulistyki weterynaryjnej. W przypadkach wątpliwych EESVO zapewnia możliwość weryfikacji wyników badań.

WPŁATY Z TYTUŁU SKŁADKI CZŁONKOWSKEJ ZA ROK 2016

W KWOCIE 70,00 ZŁ

MOŻNA DOKONAĆ W BIURZE ODDZIAŁU LUB PRZELEWEM NA

                 NR RACHUNKU 34 1020 5242 0000 2602 0019 8408

Zgodnie z Regulaminem poboru składek członkowskich Zarząd Oddziału wzywa do uregulowania zaległości w opłacaniu  składki członkowskiej za 2015 r. w wysokości 70 zł w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2016. Nieopłacenie składki w terminie skutkować będzie skreśleniem z listy członków.

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

***

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy że przegląd hodowlany owczarków niemieckich został odwołany z uwagi na małą ilość zgłoszeń.

Wszystkich chetnych zapraszamy na termin listopadowy.

***

 

 

Uwaga!!! zmiana adresów @mailowych

Nowe adresy w zakładce KONTAKT


* * *

Po egzaminie w dniu 2.04.2016 r. mamy w naszym Oddziale nowych asystentów kynologicznych:

Agnieszka Klarman        

specjalność 1B 

Ewa  Zorychta-Malczewska

specjalność 1B 

Anna Zioberska               

specjalność 1B, specjalność użytkowa 23

Marta Gotowiecka        

specjalność 2A                

Agata Kałuska                  

specjalność 2B

Magdalena Ścisłowska

specjalność 2C

Krzysztof Gostyński      

specjalność 8,  specjalność użytkowa 23

Eugeniusz Skórzewski

specjalność 8,  specjalność użytkowa 19

Aneta Drozdowska

specjalność 10

Tadeusz Antoni Okuniewicz

specjalność 10

Beata Banaszak               

specjalność użytkowa 22

Krzysztof Sokołowski

specjalność użytkowa 14

 

 

***

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

* * *

Chcesz nabyć psa rasowego? Masz kłopoty ze swoim czworonogiem? Zwróć się do naszego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce. Porad udzielają doświadczeni kynolodzy. Tylko rasowy pies z rodowodem spełni Twoje oczekiwania. Tylko dokumentacja wystawiona przez Związek Kynologiczny w Polsce (metryka dla szczeniąt lub rodowód) oraz przez zagraniczne organizacje kynologiczne zrzeszone w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI, jest podstawą do zarejestrowania psa w Polskiej Księdze Rodowodowej (PKR) i uprawnia do hodowli psa rasowego, a także brania udziału w imprezach organizowanych przez związki sfederowane w FCI.

* * *

Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału podjętą w dniu 22.01.2013 r. koszt dojazdu komisji kontrolującej miot ponosi hodowca według następujących wariantów:
   1) hodowca dowozi i odwozi komisję własnym transportem;
   2) hodowca pokrywa koszt dojazdu według przelicznika: ilość kilometrów x ryczałt 0,70 zł/km (odległość od lokalu Związku do miejsca kontroli).

Zarząd Oddziału przypomina hodowcom i Kierownikom Sekcji, że przeglądy miotu należy przeprowadzać w hodowli (ze względu na konieczność sprawdzenia warunków odchowu oraz kondycji matki), a nie w Związku. Nieprzestrzeganie tego postanowienia może spowodować niepodpisanie metryk. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest jedynie w wyjątkowych przypadkach za zgodą z-cy Przewodniczącego ds. hodowli.

* * *

Komunikaty i informacje ogólnozwiązkowe znaleźć można na stronie Zarządu Głównego:
Copyright 2011 © ZKwP Wrocław. All rights reserved.
Site made&designed by rafiki.pl