banner banner banner banner banner banner banner
banner
 

Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku. 
Jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych. Związek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w kraju jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). Corocznie Związek organizuje ok. 120 wystaw psów rasowych, w tym 15 o randze międzynarodowej. Jest także organizatorem m.in. Mistrzostw Polski Psów Towarzyszących i Obronnych, Zawodów Agility, Zawodów Obedience i Wyścigów Chartów.

* * *

Zgodnie z Regulaminem Hodowlanym, Hodowca jest zobowiązany do złożenia pisemnego zgłoszenia miotu na załączonym formularzu w terminie do 14 dni od daty urodzenia szczeniąt. Zgoszenia prosimy wysyłać mailem na biuro@zkwpwroclaw.pl

Zgłoszenie urodzenia miotu ( formularz do pobrania )

* * *

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów zaprasza na testy psychiczne wszystkich ras oraz przegląd hodowlany owczarków niemieckich, które odbędą się w niedzielę tj.02.07.2017r. o godzinie 10.00 na terenie Ośrodka Szkolenia Psów przy ul. Na Niskich Łąkach we Wrocławiu.

 

sędzia: Janusz Arnold

pozorant: Krzysztof Sokołowski

 

Zgłoszenia i wpłaty do 29.06.2017r.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na końcu strony: http://www.zkwp.wroclaw.pl/szkolenia/kalendarz-imprez prosimy przesłać na biuro@zkwpwroclaw.pl

***

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów serdecznie zaprasza na egzaminy PT, BH oraz IPO, które odbędą się już 24.06.2017r. na terenie Ośrodek Szkolenia Psów Professional Dog, ul. Starobaśniowa, Komorowice.

 

👉egzaminy IPO - sędzia Dariusz Kmiecik - od godz. 08:00

👉egzamin PT i BH - sędzia Dariusz Kmiecik - od godz. 10:00

pozorant: Marek Kłapkowski

Zgłoszenia i wpłaty ( 125 zł) do 20.06.2017r.

UWAGA przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do 22.06.2017

Formularz zgłoszeniowy dostępny na końcu strony: http://www.zkwp.wroclaw.pl/szkolenia/kalendarz-imprez prosimy przesłać na biuro@zkwpwroclaw.pl

UWAGA!! miejsce egzaminów zostaje zmienione ze względu na odbywającą się w tym dniu na terenie Ośrodka ZKwP przy ul. Na Niskich Łąkach, Krajową Wystawę 9. Grupy FCI

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Sokołowski tel. 606-627-686

* * *


RANKING PSÓW ODDZIAŁU ZKwP WE WROCŁAWIU 2017

Zapraszamy do zapoznania się i uczestnictwa w Rankingu Psów 2017 naszego Oddziału.

W załączeniu pliki z regulaminem, punktacją i kartą ocen.

REGULAMIN RANKINGU 2017

TABELA PUNKTACJI RANKINGU 2017

KARTA RANKINGOWA 2017

 

Wyniki prosimy przesyłać na adres biuro@zkwpwroclaw.pl lub dostarczyć do biura Oddziału we Wrocławiu.


 

Uwaga!  

Serdecznie zapraszamy dzieci i osoby dorosłe chętne do wzięcia udziału w zajęciach z Junior Handlingu i Handlingu. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na dzień 4 maja (czwartek)- godz. 16.30- Junior Handling i Handling. Opłata za kurs ( 8 spotkań) wynosi 200 zł. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy do czwartku do południa. Prowadząca kurs Pani Aleksandra Szydłowska.

UWAGA!  W dniu 8 czerwca zajęcia się nie odbywają.  Odbędą sie natomiast 15 czerwca ( godz. 9.00 i 10.30)


* * *

“Przypominamy hodowcom i właścicielom reproduktorów o obowiązku informowania na bieżąco biura i sekcji o wszelkich zmianach w stanie posiadanych psów”.

* * *

Związek Kynologiczny w Polsce oddział we Wrocławiu przyjmuje zapisy na wiosenne kursy szkolenia psów. Przyjmowane są psy różnych ras, w wieku powyżej 9-ciu miesięcy.

·       Program szkolenia obejmuje:

- ogólne posłuszeństwo,

- chodzenie przy nodze bez smyczy,

- przywoływanie psa,

- pozostawanie w pozycji SIAD, WARUJ, STÓJ

- aportowanie,

- noszenie różnych przedmiotów,

- itp.

 

Intensywny kurs – przygotowuje do egzaminów BH, PT (egzamin w cenie kursu)

Kurs trwa trzy miesiące (kwiecień, maj, czerwiec) – pracujemy do wakacji.

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu tj: poniedziałek, środa, piątek o godz. 17

·       Cena kursu to 600 zł (ponad 30 spotkań)

Instruktor prowadzący zajęcia – Krzysztof Sokołowski

·       Pierwsze spotkanie informacyjne – 31 marca 2017 (piątek) godz. 17 na terenie Ośrodka Szkolenia psów – Wrocław, ul. Na Niskich Łąkach

Zapraszamy

Informacje tel. 606 627 686

 

Podczas kursu z posłuszeństwa instruktor prowadzi również przygotowanie do Testów Psychicznych i wstęp do pracy obrończej – trening ”zdobyczy” – dla ras obrończych

 

 

Zaprasza Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów

* * *

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2017. Składka wynosi 70,00 zł.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie  Oddziału lub na konto :

34 1020 5242 0000 2602 0019 8408
z dopiskiem: składka 2017

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Zgodnie z Regulaminem poboru składek członkowskich Zarząd Oddziału wzywa do uregulowania zaległości w opłacaniu  składki członkowskiej za 2016 r. w wysokości 70 zł w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017. Nieopłacenie składki w terminie skutkować będzie skreśleniem z listy członków.

 

* * *

 

 

Wschodnio-Europejskie Towarzystwo Okulistyki Weterynaryjnej – EESVO jest międzynarodową organizacją, która w ramach działalności statutowej prowadzi certyfikowaną diagnostykę chorób dziedzicznych oczu u zwierząt. Choroby dziedziczne narządu wzroku są badane przez uprawnionych egzaminatorów których wiedza i kompetencje podlegają cyklicznej ocenie i weryfikacji. Lista egzaminatorów w poszczególnych państwach oraz wzór certyfikatu EESVO zamieszczone są na stronie internetowej: www.eesvo.org

 

EESVO zapewnia zunifikowany protokół badań chorób dziedzicznych oczu wg zasad opartych o aktualną wiedzę z zakresu okulistyki weterynaryjnej, wykonywanych przez lekarzy weterynarii wykwalifikowanych z zakresu okulistyki weterynaryjnej. W przypadkach wątpliwych EESVO zapewnia możliwość weryfikacji wyników badań.


* * *

Uwaga!!! zmiana adresów @mailowych

Nowe adresy w zakładce KONTAKT


* * *

Po egzaminie w dniu 2.04.2016 r. mamy w naszym Oddziale nowych asystentów kynologicznych:

Agnieszka Klarman        

specjalność 1B 

Ewa  Zorychta-Malczewska

specjalność 1B 

Anna Zioberska               

specjalność 1B, specjalność użytkowa 23

Marta Gotowiecka        

specjalność 2A                

Agata Kałuska                  

specjalność 2B

Magdalena Ścisłowska

specjalność 2C

Krzysztof Gostyński      

specjalność 8,  specjalność użytkowa 23

Eugeniusz Skórzewski

specjalność 8,  specjalność użytkowa 19

Aneta Drozdowska

specjalność 10

Tadeusz Antoni Okuniewicz

specjalność 10

Beata Banaszak               

specjalność użytkowa 22

Krzysztof Sokołowski

specjalność użytkowa 14


* * *

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

* * *

Chcesz nabyć psa rasowego? Masz kłopoty ze swoim czworonogiem? Zwróć się do naszego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce. Porad udzielają doświadczeni kynolodzy. Tylko rasowy pies z rodowodem spełni Twoje oczekiwania. Tylko dokumentacja wystawiona przez Związek Kynologiczny w Polsce (metryka dla szczeniąt lub rodowód) oraz przez zagraniczne organizacje kynologiczne zrzeszone w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI, jest podstawą do zarejestrowania psa w Polskiej Księdze Rodowodowej (PKR) i uprawnia do hodowli psa rasowego, a także brania udziału w imprezach organizowanych przez związki sfederowane w FCI.

* * *

Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału podjętą w dniu 22.01.2013 r. koszt dojazdu komisji kontrolującej miot ponosi hodowca według następujących wariantów:
   1) hodowca dowozi i odwozi komisję własnym transportem;
   2) hodowca pokrywa koszt dojazdu według przelicznika: ilość kilometrów x ryczałt 0,70 zł/km (odległość od lokalu Związku do miejsca kontroli).

Zarząd Oddziału przypomina hodowcom i Kierownikom Sekcji, że przeglądy miotu należy przeprowadzać w hodowli (ze względu na konieczność sprawdzenia warunków odchowu oraz kondycji matki), a nie w Związku. Nieprzestrzeganie tego postanowienia może spowodować niepodpisanie metryk. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest jedynie w wyjątkowych przypadkach za zgodą z-cy Przewodniczącego ds. hodowli.

* * *

Komunikaty i informacje ogólnozwiązkowe znaleźć można na stronie Zarządu Głównego:
Copyright 2011 © ZKwP Wrocław. All rights reserved.
Site made&designed by rafiki.pl